วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552

หน่วยที่ 3 อาหาร

อาหารเพื่อสุขภาพ
อาหาร หมายถึง สิ่งที่สามารถรับประทานได้และช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง และมีพลังงานที่จะสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ เช่น ข้าว นม ไข่ ปลา หมู ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ เป็นต้น ดังนั้นจึงต้องเลือกรับประทานอาหารที่สะอาดและมีประโยชน์
โดยปกติคนเราจะรับประทานอาหาร วันละ 3 มื้อ คือ อาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารเย็น ซึ่งในแต่ละมื้อควรรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ ดังนี้
1. หมู่ที่ 1 ได้แก่ เนื้อสัตว์ ไข่ ถั่ว นม อาหารในหมู่นี้จะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรง และช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
2. หมู่ที่ 2 ได้แก่ ข้าว แป้ง น้ำตาล เผือก มัน อาหารในหมู่นี้จะให้พลังงาน และความอบอุ่นแก่ร่างกาย ทำให้มีแรงวิ่งเล่น ออกกำลังกาย ทำงานบ้าน อ่านหนังสือ เป็นต้น
3. หมู่ที่ 3 ได้แก่ ผักใบเขียว ประเภท ผักบุ้ง ตำลึง ผักคะน้า ผักกระเฉด และผักต่าง ๆ อาหารในหมู่นี้จะมีวิตามิน เกลือแร่ และเส้นใยมาก จะช่วยให้ร่างกายขับถ่ายสะดวก
4. หมู่ที่ 4 ได้แก่ ผลไม้ต่าง ๆ เช่น ส้ม กล้วย มะละกอ แตงโม เป็นต้น อาหารในหมู่นี้จะมีวิตามิน เกลือแร่ และเส้นใยมาก ช่วยให้ร่างกายขับถ่ายสะดวก เช่นเดียวกับผักใบเขียว
5. หมู่ที่ 5 ได้แก่ ไขมันจากสัตว์และพืช เช่น ไขมันหมู น้ำมันพืช เนย อาหารในหมู่นี้จะให้พลังงานมากกว่าอาหารในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 แต่ไม่ควรรับประทานมากเกินไป เพราะจะทำให้เกิดโรคอ้วนได้